สินค้า-บริการ/Products-Services

รายการสินค้าเคมีภัณฑ์
   

 POEM Z-200E & POEM ZM-77 

 ( Food additive grade anti-scale for multi-effect evaporator of sugar industry )

 - สารควบคุมหรือป้องกัน ปัญหาที่เกิดจากตะกรัน ในหม้อต้มน้ำอ้อย 

 POEM Z-400 

 ( Food additive grade viscosity reducer for C-Pan of sugar industry ) 

 - สารช่วยลดความเหนียวทีหม้อปันและหม้อเคียวน้ำตาล

 POEM DF-100 

 ( Food additive grade de-foaming agent ) สารช่วยลดฟอง )


  ตามที

   พื้นที่เนื้อหาเสริม
 • แม่เหล็กแท่ง/Bar Magnet

  แท่งแม่เหล็กกลม
  - หุ้มด้วยสแตนเลส เชื่อมปิดกันน้ำ
  - แรงดูดมีหลายระดับ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานชองลูกค้า

 • เพิ่มรายการใหม่

 • เพิ่มรายการใหม่
   รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้
Visitors: 419
 • แม่เหล็กแท่ง/Bar Magnet

  แท่งแม่เหล็กกลม
  - หุ้มด้วยสแตนเลส เชื่อมปิดกันน้ำ
  - แรงดูดมีหลายระดับ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานชองลูกค้า
Visitors: 5,568