เกี่ยวกับเรา/About Us

                               บริษัท วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

          บริษัท วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2540 โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท วีรวรรณ จํากัด                                                 ซึ่งดำเนินธุรกิจขนถ่ายและขนส่งสินค้าในท้องถิ่นอีกทั้งยังดำเนินธุรกิจสำคัญสำหรับจัดจำหน่ายสารเคมีในกระบวนการผลิต                                               ของอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจาก Riken Vitamin Group (Japan) ในอุตสาหกรรมน้ำตาล                                         แต่เพียงผู้เดียวและเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทไทยที่สามารถออกแบบ ผลิต ติดตั้ง อุปกรณ์แม่เหล็กสำหรับคัดแยกเศษโลหะเหล็ก                                         ปลอมปน (Magnetic Separators) รวมถึงนำเข้าเครื่องตรวจจับคัดแยกโลหะปลอมปน (Metal Detection System) ในอุตสาหกรรมต่างๆ                               ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงซอส โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้ง สาคู โรงสีข้าว อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ ซิเมนต์ เซรามิก                                     เหมืองแร่ โรงโม่หิน ถ่านหิน เยื่อไม้ เยื่อกระดาษ พลาสติก รีไซเคิล เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้ารองรับมาตรฐานISO, HACCP                                     และ GMP อย่างจริงจังและก้าวสู่คุณภาพมาตรฐานที่เข้มงวด

          บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตเชื่อมความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วยความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ                       อย่างเป็นธรรมและมอบสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

Visitors: 14,819